مجری ذیصلاح کیست؟

مجری ذیصلاح کیست؟

شاید بارها اسم مجری ذیصلاح را در فرایند های ساخت و ساز شهری شنیده باشید اما ندانید که وظایفش چیست و چه نقشی در اجرای روند ساخت و ساز دارد. امروز در این مقاله به طور جامع به این موضوع خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید

مجری ذیصلاح کیست؟

مجری ذیصلاح فردی است که دارای پروانه اشتغال به کار از وزرات راه و شهر سازی در زمینه اجرای ساختمان بوده و در قالب یک قرارداد با مالک ساختمان ، اجرای موضوع قرارداد را به عهده میگیرد. این تعریف طبق ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام‌مهندسی نوشته شده است.

مجری ذیصلاح میتواند فردی حقیقی یا حقوقی باشد

از قدیم الایام استفاده از مجریان ساختمانی در قوانین ساخت و ساز شهری مطرح بوده است اما به دلیل عدم آمادگی و آگاهی پیش زمینه های آن ، کمتر به این موضوع پرداخته شده است.


مجری ذیصلاح کیست؟
هلدینگ ابرخشت

وظایف مجری ذیصلاح چیست؟

مطابق با ماده 6 دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان ، کلیه مسئولیت های اجرای ساختمان برعهده مجریان ذیصلاح می باشد. این مسئولیت ها مطابق با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه های اجرایی می باشد.

اما به طور کلی میتوان وظایف مجری ذیصلاح را به دو دسته تقسیم کرد که به شرح زیر است:

  1. وظایف عمومی (قانونی)
  2. وظایف خصوصی (قراردادی)

وظایف عمومی و قانونی:

وظایف عمومی مجری ذیصلاح از جانب قوانین جاری در حوزه ساخت و ساز و شهری تعیین شده و به همین دلیل به آن وظایف قانونی یا عمومی می گویند. بر اساس این قوانین مجری ذیصلاح وظایف زیر را به عهده دارد:

  • بررسی نقشه ها و تطبیق اطلاعات آن با پروانه ساختمان قبل از اجرای ساختمان
  • برنامه ریزی مراحل اجرای پروژه
  • رعایت و اجرای اصول ایمنی کلی در ساختمان و کارگاه
  • استفاده از مهندسان و تکنسین های دارای صلاحیت
  • رعایت شرایط خصوصی قرارداد
  • استفاده از مواد و مصالح با کیفیت
  • رعایت قوانین ساخت و ساز حاکم بر منطقه
  • تهیه و امضای حداقل سه سری نقشه کامل مثل ساخت یا ازبیلت در پایان کار و دریافت تاییدیه ناظران

وظایف خصوصی و قراردادی:

در این قرارداد شرایطی بین دو طرف وضع می شود که هر دو موظف به رعایت آن هستند. این شرایط بنا به هر پروژه میتواند متغیر باشد.

همانطور که بالاتر گفته شد ،مجری ذیصلاح در قالب قرارداد های همسان با مالک ساختمان وارد اجرای ساختمان میشود. قرادادهای همسان توسط سازمان های استان تهیه و تدوین شده و توسط طرفین قرارداد در دفترخانه ثبت شده و به سازمان استان و مرجع صدور پروانه تحویل می گردد.